Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 13/4 i 13/78, obręb 4 przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 13/4 i 13/78, obręb 4 przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b074b2da-d209-11ed-9355-06954b8c6cb9

Skip to content