Jak zakończyć najem

W zależności od roku, w którym wybudowano mieszkanie (granicę stanowi rok 2005), istnieją dwie drogi związane ze wskazaniem następnego najemcy mieszkania:

 1. 1. w budynkach przy Potokowej 1 oraz Ruczajowej  5, 7, 9 i 11 w Zielonej Górze osoba partycypująca w budowie mieszkania wskazuje przyszłego najemcę. Przed złożeniem wypowiedzenia umowy najmu należy osobiście sprawdzić w KTBS, czy przyszły najemca spełnia warunki do zamieszkania (szczegóły w zakładce „Jak zamieszkać”);
  UWAGA:
  w budynkach przy ul. Kilińskiego 3, ul. Z. Krasińskiego 2 i 4 , ul. Jagiellonki 7, 9, 15 i 23, ul. Zamoyskiego  1, 2, 3, 4, 10 i 12 oraz przy ul. Ruczajowej 3, 4, 6, 8 i 10 prawo Partycypującego do wskazywania kolejnego najemcy wygasło
 2. 2. w pozostałych budynkach prawo do wskazywania następnego najemcy przysługuje wyłącznie KTBS.

 

Procedura zakończenia najmu mieszkania:

 1. 1. Należy złożyć w siedzibie KTBS pisemne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania i garażu (jeśli dotyczy). Dokumenty te muszą podpisać, w obecności upoważnionego pracownika KTBS, wszystkie pełnoletnie osoby uprawnione do zamieszkania w lokalu. Alternatywnym rozwiązaniem jest przesłanie do KTBS oświadczenia woli ww. osób złożonego w formie aktu notarialnego. Zgodnie z prawem – wypowiedzenie składa się ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednak za zgodą pracownika Działu Eksploatacji Budynków, można ubiegać się o ustalenie innego terminu zdania mieszkania.
 2. 2. Następnie wypełnić i złożyć w KTBS arkusz modernizacji mieszkania. Przypominamy, że modernizacja mieszkania możliwa jest wyłącznie za zgodą KTBS i wymaga zawsze zawarcia odrębnej, pisemnej umowy.
 3. 3. Kolejny krok to uzgodnienie z pracownikiem Działu Eksploatacji Budynków terminu oddania mieszkania do KTBS.
 4. 4. Należy również odnowić mieszkanie: ściany i sufity zagruntować i wymalować farbą emulsyjną na biało. Wcześniej usunąć z nich gwoździe i kołki, a ubytki w tynkach zaszpachlować. W interesie najemcy leży również wcześniejsza wizyta w mieszkaniu przedstawiciela Działu Eksploatacji w celu udzielenia praktycznych wskazówek dot. przygotowania mieszkania do przekazania.

 

Osoba partycypująca:

 1. 1. Powinna sprawdzić, czy dotychczasowy partycypujący podpisał z KTBS stosowny aneks, przedłużający ważność umowy o partycypację z 7 do 20 lat.
 2. 2. Po podpisaniu ww. aneksu, osoba partycypująca w budowie mieszkania sprzed roku 2005 może złożyć przed notariuszem oświadczenie woli, polegające na przekazaniu posiadanego z tego tytułu prawa na rzecz kolejnego partycypującego.
 3. 3. W interesie nowego partycypującego leży niezwłoczne dostarczenie tego dokumentu do Spółki KTBS.

 

Rozliczenie kaucji i partycypacji:

 1. 1. W terminie 30 dni od zdania i opróżnienia lokalu, Spółka KTBS zwraca kaucję, pomniejszoną o równowartość zużycia elementów wyposażenia technicznego mieszkania. Ceny jednostkowe tych elementów oraz koszty ich wymiany ustala się wg cennika wydawnictwa „Sekocenbud”.
 2. 2. W przypadku mieszkań wybudowanych od 2005 roku KTBS zwraca kwotę partycypacji z dniem zawarcia umowy z następnym najemcą w kwocie wyliczonej na podstawie art. 29a ust. 3 Ustawy z 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Wydrukuj/Pobierz tę stronę

Skip to content