Częste pytania

1. Czy można u Państwa kupić mieszkanie?

Odp. Nie, ponieważ mieszkania budowane przez TBS są na wynajem, a nie na sprzedaż.

2. Czy osoby nie będące małżeństwem mogą ubiegać się o mieszkanie ?

Odp. Osoby żyjące w związkach nieformalnych (konkubinacie) mogą się ubiegać o wynajem mieszkania pod warunkiem, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Po przydziale mieszkania przez Komisję Mieszkaniową mają do tego mieszkania takie same prawa.
Pierwszeństwo w przydziale mieszkania mają małżeństwa.

3. Jak wyposażone są mieszkania w chwili zasiedlenia ?

Odp. Wszystkie pomieszczenia są pomalowane na biało farbami emulsyjnymi, na podłogach położone są panele, z wyjątkiem łazienki i kuchni, gdzie są płytki. W kuchni jest szafka pod zlewozmywak, zlewozmywak oraz kuchenka gazowa lub elektryczna. W łazience i WC znajdują się wszystkie urządzenia sanitarne.

4. Jakie trzeba spełniać warunki aby otrzymać mieszkanie ?

Odp. Warunki ubiegania się o mieszkanie to:
- stały dochód (umowa o pracę, działalność gospodarcza lub emerytura, a także stała renta) zróżnicowany co do wielkości wynajmowanego mieszkania i ilości osób w rodzinie,
- brak tytułu prawnego do innego mieszkania na terenie miasta Zielona Góra.

5. Czy można wynająć mieszkanie w przypadku braku umowy o pracę na czas nieokreślony ?

Odp. Tak, jeżeli osoba z rodziny zobowiąże się notarialnie, że będzie regulowała ewentualne zadłużenie wynikające z niepłacenia czynszu i podda się ewentualnej windykacji.

6. Czy jeżeli małżeństwo jest w separacji to jedno z nich może wynająć mieszkanie?

Odp. Można złożyć wniosek o wynajem mieszkania, jednak w chwili podpisywania umowy najmu należy przedstawić orzeczenie sądu o ewentualnym podziale wspólnego majątku z zaznaczeniem, komu przypadło mieszkanie, jeżeli małżonkowie takie mieli.

7. Czy osoba samotna może się ubiegać o 2 pokoje ?

Odp. Nie, ponieważ nie przewiduje tego regulamin.

8. Dlaczego na osiedlach należących do KTBS są różne stawki czynszu za najem mieszkania?

Odp. Wysokość czynszu jest uzależniona od okresu, w którym były prowadzone inwestycje oraz od kosztów obsługi zaciągniętego kredytu na budowę danego osiedla.

9. Czy można zrezygnować z Państwa wyposażenia lokalu przed zasiedleniem ?

Odp. Nie, ponieważ lokal musi zostać oddany do zasiedlenia zgodnie ze standardem określonym w projekcie technicznym, ze względu na kontrole przeprowadzane przez bank - na budowę jest zaciągnięty kredyt.

10. Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie Zielonej Góry mogę podpisać umowę najmu z TBS?

Odp. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zarówno najemca, jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą mieć tytułu prawnego do innego lokalu na terenie miasta Zielona Góra.

Skip to content