Jak zamieszkać

Warunkiem ubiegania się o mieszkanie w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego jest:

– brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Zielona Góra, oraz

– stały dochód, zróżnicowany co do wielkości mieszkania i liczby członków rodziny, mieszczący się między wartością minimalną i maksymalną podaną w tabeli w załączniku „ulotka informacyjna”

Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w KTBS powinny złożyć w siedzibie Spółki (druki do pobrania poniżej):

– wniosek o najem mieszkania,

– zaświadczenie o dochodach netto z miejsca pracy ich uzyskiwania za okres ostatnich pełnych 3 miesięcy, poprzedzający datę złożenia wniosku w KTBS, dla każdej z osób wymienionej we wniosku o najem, tworzącej wspólne gospodarstwo domowe (druk zakładu pracy),

– deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za ostatnie 3 m-ce,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2020 rok dla każdej z osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego, wymienionej we wniosku o najem,

– zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2020 (z zakładu pracy lub ZUS),

– deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w 2020 roku.

 

Informacje na temat mieszkań udzielane są pod nr telefonu 68/322 19 25 lub w siedzibie Spółki  w pokoju 407, w godzinach od 6.45 do 14.45.

 

Osoby zainteresowane wynajęciem garażu powinny złożyć wniosek o najem osobiście w siedzibie Spółki KTBS, przedstawiając do wglądu dowód osobisty i dowód rejestracyjny (druk do pobrania poniżej).

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Skip to content