Jak zamieszkać

Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego powinny złożyć w siedzibie Spółki  (na drukach poniżej):

– wniosek o najem mieszkania,

– zaświadczenie o zarobkach,

– deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2019 rok dla każdej z osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego, składając wniosek do 30 kwietnia 2021 r. Po tym terminie, tj. od 1 maja 2021, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu za 2020 rok.

– deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w 2019 roku.

Informacje na temat mieszkań udzielane są pod nr telefonu 68/322 19 25 lub w siedzibie Spółki  w pokoju 407, w godzinach od 6.45 do 14.45.

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Warunki ubiegania się o mieszkanie to:

1. Brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Zielona Góra,

2. Stały dochód, zróżnicowany co do wielkości mieszkania i liczby członków rodziny, mieszczący się między wartością minimalną i maksymalną podaną w tabeli w załączniku „ulotka informacyjna”.

 

Wniosek o najem garażu

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie KTBS, przedstawiając do wglądu dowód osobisty i dowód rejestracyjny.

Wzór wniosku do pobrania:

Skip to content