Ważne telefony

Pogotowie energetyczne

991

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie energetyki cieplnej

993

Pogotowie wodociągowe

994

Policja

997

Straż pożarna

998

Pogotowie ratunkowe

999

Numer alarmowy

112

Konserwacja inst. wodnej, grzewczej i elektrycznej

w godz. 7.oo-15.oo

Firma ZiTON

68/320 96 90

Pilne awarie

w godz. 15.oo-7.oo

Firma ZiTON

506 108 510 lub 604 835 745

Konserwacja domofonów

509 609 252

Skip to content