Konserwacja i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Konserwacja i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) Bieżąca konserwacja zasobów mieszkaniowych składających się z 40 budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem zakresu obciążającego najemcę, oraz pomieszczeń i urządzeń budynków, służących do wspólnego użytku mieszkańców, a także ich otoczenia, zlokalizowanych w nieruchomościach położonych w Zielonej Górze – całość o łącznej powierzchni rejonów wewnętrznych 25.732 kw. i zewnętrznych 141.091 kw;
b) Pogotowie lokatorskie dotyczące ww. nieruchomości;
c) Utrzymanie w czystości ww. nieruchomości.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2023, godz. 9.00.

Adres strony internetowej postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c8364ce-c261-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Skip to content