Budowa Zespołu Edukacyjnego w sołectwie Łężyca – osiedle Czarkowo przy ulicy Łężyca-Architektów na działce nr 361/14 w obrębie 59 w Zielonej Górze

Budowa Zespołu Edukacyjnego w sołectwie Łężyca – osiedle Czarkowo przy ulicy Łężyca-Architektów na działce nr 361/14 w obrębie 59 w Zielonej Górze

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba301042-a20d-11ed-9236-36fed59ea7dd

Skip to content