Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy

Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) demontaż ciepłomierzy LQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepło-mierzy LQM-III-K prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 326 szt.;
b) demontaż ciepłomierzy ELF i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy ELF, prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 35 szt.;
c) demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (im-pulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 754 szt.;
d) wymiana niesprawnych zaworów głównych zimnej i ciepłej wody ½ cala na nowe, zakupione przez Wykonawcę – w przypadku braku możliwości odcięcia dopływu wody w danym lokalu w celu wymiany wodomierza. Szacunkowa liczba zaworów do wymiany – ok. 30 szt.

Termin składania ofert: 10 marca 2022, godz. 9.00.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /KTBSZG/SkrytkaESP

Dokumenty do pobrania:
Etap I – Przygotowanie i złożenie ofert
1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – format PDF,
3. Formularz ofertowy i oświadczenie – Druki nr 1, 2 i 3 – format MS Word.

Etap II – Po upublicznieniu przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert
Oświadczenie zawarte na Druku 4 – Grupa kapitałowa – format MS Word.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania  oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 150.107,29 zł


10 marca 2022 – Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
1. Oferta
a) nazwa i siedziba Wykonawcy – REM KĘPNO Sp. z o.o., 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4,
b) cena oferty – 165.704,40 zł.
2. Oferta
a) nazwa i siedziba Wykonawcy – CIEPŁO POMIAR Sp. z o.o. Sp.k. , 62-030 Luboń, ul. Akacjowa 33,
b) cena oferty – 182.590,20 zł.


11 marca 2022 – Informacja o wyniku postępowania

Dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Format PDF

Skip to content