Zamiany

2010-03-02

PRZYPOMINAMY

OGŁOSZENIA W SPRAWIE ZAMIANY MIESZKAŃ UMIESZCZANE SĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NA OKRES JEDNEGO MIESIĄCA KALENDARZOWEGO.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA W/W OKRESU, O KOLEJNY MIESIĄC, PO PRZEDŁOŻENIU STOSOWNEGO PISMA W KTBS.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672