Regulaminy

2016-05-10

Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego obowiązujący w zasobach KTBS Sp. z o.o. (61 kB, PDF)

2013-06-17

Regulamin pracy Komisji kwalifikowania wniosków

Regulamin pracy Komisji kwalifikowania wniosków o przyznanie mieszkań z zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Zielonej Górze

2010-12-03

Regulamin rozliczania ciepła i wody

Zarządzenie nr 7/2017 z 12 grudnia 2017 Prezesa Zarządu KTBS wprowadzające od 1 stycznia 2018 nowy Regulamin rozliczania kosztów ciepła i wody w całych zasobach (102 kB, PDF)

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672