Dane kontaktowe


WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - Suwalska 1, 3, 5, 7, 9, 15 oraz Zawadzkiego 42AB

68/322 18 12


WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - Staszica 9CDEF oraz Jaskółcza 17A

68/322 18 17


INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA WM

68/322 19 32


KIEROWNIK ZARZĄDZANIA WM

68/328 69 99

695 726 922siedziba: Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 11/404 (IV piętro)

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672